Instondo

Hieronder een chronologisch overzicht van de artikelen die Guus heeft verricht geschreven voor uitgeverij Instondo. Deze zijn gepubliceerd in PO Magazine en Tijdschrift Intern Begeleiders. Wat niet is weergegeven zijn de rubrieken Nieuws Gemist die hij elk blad schrijft.


Artikelen Instondo

Coalitie Passend onderwijs-Jeugdhulp-Zorg

Een ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen staat hoog op de agenda van de brede coalitie van onderwijspartijen, VNG, branches, cliënt- en ouderorganisaties en de ministeries van VWS en Onderwijs. Gezamenlijk

Posted in Instondo | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Coalitie Passend onderwijs-Jeugdhulp-Zorg

Het onderwijs in drie doeldomeinen

Het wordt erg belangrijk gevonden dat Nederland meekomt in de internationale ranglijsten op het gebied van onderwijs. Onlangs (oktober 2018) verscheen er weer een dergelijk onderzoek: Unicef: ‘an unfair start’.

Posted in Instondo | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Het onderwijs in drie doeldomeinen

Passend onderwijs in de Hoeksche Waard: eigenzinnig, maar het lukt

Het samenwerkingsverband Hoeksche Waard is met vijf schoolbesturen, veertig scholen en ongeveer 6000 leerlingen een klein samenwerkingsverband. Maar wel eigenzinnig. Die eigenzinnigheid heeft ervoor gezorgd dat de regio als een

Posted in Instondo | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Passend onderwijs in de Hoeksche Waard: eigenzinnig, maar het lukt

Samenwerking van onderwijs met jeugdhulpinstellingen en gemeenten

Gemiddeld heeft een samenwerkingsverband in het PO te maken met 5,7 gemeenten, 90 scholen en 16,2 schoolbesturen. Wanneer er gezamenlijke afspraken gemaakt moeten worden, zijn er dus veel verschillende partners

Posted in Instondo | Reacties uitgeschakeld voor Samenwerking van onderwijs met jeugdhulpinstellingen en gemeenten

Twents model: jeugdhulp in de school

De regio Twente organiseert gezamenlijk de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Vanaf 2019 wordt onderwijs en jeugdhulp samengebracht volgens een nieuw Twents model Eelco Eerenberg, wethouder Jeugdhulp en Onderwijs

Posted in Instondo | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor Twents model: jeugdhulp in de school

BOCS: Preventieve aanpak terugdringen thuiszitters

Het onderwerp thuiszitters is een van de lastigere thema’s van passend onderwijs. Er wordt veel geworsteld met de vraag hoe je voor elkaar krijgt dat er uiteindelijk niemand meer thuiszit.

Posted in Instondo | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor BOCS: Preventieve aanpak terugdringen thuiszitters

De onderwijsconsulent

Onafhankelijke ondersteuning voor leerlingen en ouders die vastlopen   Bij de behandeling van de wet leerlinggebonden financiering uit het jaar 2003 heeft de Tweede Kamer gevraagd om onafhankelijke ondersteuning te

Posted in Instondo | Tagged | Reacties uitgeschakeld voor De onderwijsconsulent

Effectiviteit anti-pest programma’s discutabel

Er zijn tal van methodieken die pesten bespreekbaar maken en aanpakken. Het doel ervan is pesten terug te dringen, maar het succes van de verschillende aanpakken is nooit onderzocht. Recent

Posted in Instondo | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor Effectiviteit anti-pest programma’s discutabel

Onderwijs: Deling van netwerkexpertise

Binnen samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zit veel expertise. In het kader van passend onderwijs doen we er goed aan deze expertise zo handig mogelijk te delen. Eerst binnen een school

Posted in Instondo | Reacties uitgeschakeld voor Onderwijs: Deling van netwerkexpertise

TIB: Blockchain: handig in de toekomst

Blockchain, vrij vertaald ‘blokkenketen’, klinkt abstract en dat is het ook nog wel. Het is een vrij nieuwe technologie om informatie online op te slaan, te delen en te verwerken.

Posted in Instondo | Tagged , | Reacties uitgeschakeld voor TIB: Blockchain: handig in de toekomst